FANDOM


En arkeolog är en vetenskapsman som studerar de materiella lämningarna av forna civilisationer, ofta genom utgrävningen av webbplatser, analys av material och forskning av inspelade historiska dokument.

Traditionellt är moderna amerikanska arkeologer från början utbildad i fyra fält inriktning antropologi-kulturantropologi, fysisk antropologi, lingvistik, arkeologi-och senare specialisera sig inom något av de fyra fälten. Detta generalist synsätt gör antropologer och arkeologer särskilt beredda för att studera andra kulturer genom att göra dem anpassade till de processer genom vilka populationer lever, kommunicera och utvecklas.

Den engelska inställning till lärande arkeologi och närliggande discipliner är mer regionalt synsätt som producerar specialister som egyptologer som har stora djup i en begränsad region.

Merparten av forskningen utförs av tvärvetenskapliga grupper ledda av arkeologer och antropologer med examen forskningserfarenhet - vanligen en eller flera med doktorsexamen (FD) examen - som primära utredare. Förutom det primära utredaren, forskarassistent - typiskt grund-eller forskarutbildning studenter eller de med en kandidatexamen - tillhandahålla ytterligare arbetskraft för gräver eller kulturell forskning.

Tau'ri arkeologerRedigera

Utomjording arkeologerRedigera

Externa länkarRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.