FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Arkad's World's moons
Arkadplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Arkad's World

Av universum information
Framträdanden

Talion

Arkad's World är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt Arkad's World. Månarna är stora och båda syns på dagen. (SG1: "Talion")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.