FANDOM


Arbella
Outpost01
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Jord intresse

Tidigare NID bas

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
NID, okänd ras (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Shades of Grey

Arbella är en obebodd planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate och användes som en bas för verksamheten för skurksatt NID anställda. Planeten var en gång i tiden bebodd av en okänd ras, allt som är kvar är några ruiner på en hög bergsklippa. (SG1: "Shades of Grey")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.