FANDOM


Vala on Ara

Vala stund innan hon dog.

En Ara är en sten struktur som används av tillbedjare av Ori för att bränna människor levande. Strukturen är i form av en symbol för Origin och minst en ligger i varje by av Ori. Det användes för att döda Vala Mal Doran medan det i kroppen av Sallis Cicera, men hon återuppstår senare med en Prior. (SG1: "Avalon, Part 2")

Hon blev senare fastkedjad till den struktur i tre dagar med Seevis i ett försök att avgöra om hon var värdig nog att låta henne veta att han var en del av anti-Ori underground. Hon blev till slut räddades av Tomin. (SG1: "Crusade")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.