FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Apophis' Jaffa befälhavare
Apophis' Jaffa commander (There But for the Grace of God)
Biografisk information
Ras

Jaffa

Kön

Man

Död

1998

Politisk information
Lojalitet

Apophis

Av universum information
Framträdanden

There But for the Grace of God

Aktör

Shawn Stewart

Denna Jaffa befälhavare var en manlig Jaffa som tjänade Apophis i en alternativ verklighet. Han deltog i attacken på SGA och kom över Doktor Samantha Carter i genomgång rummet. Carter erbjöd sig att ge teknologin för att Apophis men när han nådde ut för att ta teknologin, Carter bort stiftet från en fragmentering granat exploderar själv och Jaffa upp. (SG1: "There But for the Grace of God")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.