FANDOM


Anava
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Anavaner

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Handel

Under kontroll av

Anavaner

Av universum information
Framträdanden

Homecoming

Anava är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Folk från andra världar brukar komma till Anava för göra handel med Anavanerna.

Under 2009 så blev Anava culled av Wraith och en del blev culled. Atlantis Expeditionen brukade göra resor till planeten för göra handel. John Sheppards team reste till planeten för samla in information om drottning Death. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.