FANDOM


Amra
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Amraner

Befolkning

Tusentals av Amraner

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Amraners hemvärld

Under kontroll av

Amraner

Av universum information
Framträdanden

Zero Hour

Amra är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Amra är bebodd av en mänsklig ras känd som Amraner. Slätter av Goran är en helig mark till slättinvånarna Amranerna. Planeten är en förindustriell civilisation. (SG1: "Zero Hour")