Sv.stargate Wiki
Advertisement

Ammoniak är en förening av kväve och väte med formeln NH3. Det är normalt en gas men kan också vara ett flytande eller fast när under högt tryck eller vid låg temperatur. Den giftiga atmosfären på P3X-289 bestod av ammoniak, svaveldioxid, kolmonoxid och metan. (SG1: "Revisions")

Höga halter av frysta ammoniak, tillsammans med flera andra giftiga kemikalier, hittades blandas i isen nära StargateHoth. (SGU: "Water")

Externa länkar[]