FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Alpha Site
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Tau'ri (tidigare)

Befolkning

0

Jord intresse

Tidigare Pegasus Alpha Site

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Tau'ri (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The Gift (nämnd)

Denna Alpha Site är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate.

HistoriaRedigera

Under 2004 så hade Atlantis Expeditionen byggt en off-world bas på planeten. Och basen hade högst fem personer, men så fick expeditionen överge planeten efter Wraith lärt om dess placering från Teyla av misstag gett fienden om basens placering. (ATL: "The Gift")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.