FANDOM


Adarite var ett mineral som upptäcktes av Lanteaner i Pegasus galaxen. De var ett kraftverk ämne med en liten mängd kan kremera en människa med en enda urladdning. Det ansågs som ett alternativ matning av Atlantis Expeditionen - samt ett möjligt vapen mot Asuraner, eftersom det skulle störa banden mellan deras nanite samtidigt som de skapar ett så brett spektrum av energi som Asuranerna skulle inte kunna anpassa sig till det-men denna möjlighet avvisades då det upptäcktes att den energi som genereras av Adarite hade en negativ effekt på den mänskliga fysiologin, hämmar deras förmåga att behålla korta minnen och orsakar gradvis mer omfattande neurologiska och fysiska skador över tid (Dessa effekter var mindre uttalade på dem som har De gamla gen, men de med genen skulle fortfarande vara sårbara för Adarite negativa effekter om de utsätts för en tillräckligt lång tid). (ATL: "Stargate Atlantis: Casualties of War")

Denna artikel är om article stub. Du kan hjälpa oss med adding to it. Check out the talk page for hints on what needs to be done.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.