FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Abydos-like planet
Ra's eye (Copy)
Astrografisk information
Galax

Kaliam

Samhällelig information
Ras

Shaun'tra's folk, Stjärn-Krigare

Jord intresse

Hemplanet av Shaun'tra's folk

Under kontroll av

Shaun'tra's folk (nuvarande)
Pharat-kah (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

One Nation Under Ra

Abydos-like planet är en planet i Kaliam galaxen som har en Stargate. Planeten besöktes av Dr Joel Murphy, efter att ha passerat en elektrisk störning Stargate.

Dr Murphy reste till Abydos utan slutade på en liknande men annan planet. Planeten är hemvärld Shaun'tra's folk och var då under kontroll av falska Ra, Pharat-kah. Folket lyckades störta deras falska Ra från makten och drev honom iväg och styrde sin egen planet. (Stargate: One Nation Under Ra)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.