FANDOM


865
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Människa

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Morpheus

865 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Och 865 blev utsett till Tau'ris beteckning för planeten är i behov av vaccinering, kanske mot Prior pesten. Bernie Ackerman drogs från vaccinerings plikten på denna världen att resa till Vagonbrei. (SG1: "Morpheus")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.