FANDOM


1979 Tidslinje 1981


1980 HändelserRedigera

Händelse Källa
Bates var född.
Novus' Stargate går förlorad i ett mindre vulkanutbrott och slutar att svara på off-world uppringningsförsök. (SGU: "Common Descent")
Evakuering skeppen börjas att byggas av båda nationerna för kunna lämna Novus. (SGU: "Epilogue")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.