FANDOM


Överlevnad ranson är en ranson i en förpackning som används i överlevnad kit. Folket av Novus hade placerat konservburkar och överlevnad ransoner i fallout bunker som dem byggde som ett skyddsrum och förvaring av deras Tenaraner arkivet. När Destiny Expeditionen skulle transportera hem invånarna av Novus colony till Novus. När dem undersökte bunkern fann dem flera förråd med konservburkar som dem transporterade tillbaka till Destiny. (SGU: "Epilogue")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.