FANDOM


Ett äpple är en relativt liten och mycket populär Jorden frukt ofta äts färska eller läggas till olika recept. En liknande frukt sågs bli uppäten av Vala Mal Doran i Ori galax. (SG1: "Origin") Kapten Samantha Carter använde analogi med en mask grävande genom en Apple för att representera Stargate resor. (SG1: "A Matter of Time") Överstelöjtnant John Sheppard sågs äta ett äpple när man kommer tillbaka från ett uppdrag. (ATL: "Travelers")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.