FANDOM


Ten artykuł to dopiero zalążek! Pomóż nam go rozbudować!
Ostatecznie, decyzja nie jest moja.
Freyr
Rada Agardu

Jack O'Neill przemawiający do Wysokiej Rady Asgardu.

Wysoka Rada Asgardu (ang. Asgard High Council) — organ rządzącym rasą Asgardu. Składa się z co najmniej 7 Asgardczyków, w tym Freyra, Thora i Penegala. Każdy z nich nosi naszyjnik wyróżniający, składający się z kamienia Asgardu umieszczonym w złotym uchwycie, przynajmniej podczas spotkań. Wysoka Rada Asgardu podejmuje decyzje, które wpływają na całą rasę. (SG1: "Red Sky", "Fail Safe")

Rada jest zwoływana w Gladsheim, Wielkiej Sali, która znajdowała się w Othali. (RPG: "Friends and Foes: Stargate Season Two")