Stargate Polish Wiki


Statek Siewczy (ang. Seed Ship) — statek tego typu bada planety, gromadzi dane o otoczeniu, zbiera surowce i produkuje wrota, które potem umieszcza na odpowiednich planetach. Jeśli planeta jest zdatna do życia ale z jakiś względów uznana zostaje za nieodpowiednią ze względu na np. niebezpieczne formy życia, rozstawiacz wtedy blokuje (zastrzega) dane wrota- do czasu możliwej korekty tych ustawień. Liczba takich statków nie jest znana (np.tych co posłużyły do rozstawień wrót w Drodze Mlecznej,Pegazie itd) - również w kontekście wyprawy statku Destiny w której zapewne brały udział statki tego samego typu wysłane tysiące lat świetlnych naprzód, ale na pewno było ich wiele (co najmniej kilkanaście lub więcej). Niestety prawdopodobnie większość zniszczyły drony i nie wiadomo ile przetrwało. W serialu (SGU) spotykamy tylko jeden taki statek, choć dane o nich były przeglądane przez dr Rusha. Rozstawiacz jest mniejszy niż Destiny. Większość systemów jest podobna, jednak o mniejszym ogólnym potencjale (tarcze,broń itp.). Prawdopodobnie dysponują też używaną do przesyłania wydobywanych surowców z planet (używanych m.in do produkcji wrót) jakimś rodzajem wiązki transportowej.