Ra

Ra.jpg

Ra was de Goa'uld System Lord die d e Egyptische zonnegod personificeerde, en de eerste die de Tau'ri ontdekte. Zijn partner was Hathor, met wie hij een zoon had, Heru'ur. Zijn broer was Apophis. Zijn elite Jaffa waren de Horus Guards. Dankzij zijn macht, authoriteit en sluwheid was Ra de machtigste System Lord. Howel de System Lords elkaar nooit mochten, werd Ra erkent als de Supreme System Lord van het Goa'uld rijk. Hierdoor, en de mythische moord op Egeria, noemden de Tok'ra zichzelf, hun naam betekend "tegen Ra". Na tienduizend jaar onaangeroerd te heersen werd Ra gedood door Jack O'Neill en Daniel Jackson, die een atoombom naar zijn schip teleporteerden toen de Abydonians in opstand kwamen en Ra van de planeet moest vluchten.

Biografie

Eerste Goa'uld Dynastie

Er is niks bekend over Ra voordat hij verscheen in 22.000 voor Christus als Underlord van Apep, samen met Nut en Thoth. Hij kreeg een deel van Atok's rijk en legers toen hij gedood werd door Apep. Onder Apep's leiderschap veroverden zij de Melkweg, en zij veroverden vele werelden en roeiden de Unas bijna uit. In deze periode was Anubis in opkomst, en hij werd de belangrijskte adviseur van Apep. De zonen en dochters van Apep, waaronder Ra, werden al gauw jaloers op Anubis.

Anubis doodde uiteindelijk Apep, war leidde tot een ongekende alliantie van Goa'uld: alle zonen en dochters van Apep werkten samen om Anubis te verslaan. De gevechten duurden honderden jaren, en bijna alle Goa'uld werden gedood, voordat Anubis uiteindelijk verslagen werd in 17.400 voor Christus, en verbannen werd door de gezamenlijke Goa'uld. Ra werd de nieuwe heerser van het Goa'uld rijk, en daarmee creëerde hij dezelfde hierarchie die Apep aangehouden had. In deze periode verbande Ra Thoth ook nadat hij een instabiele Sarcofaag ontworpen had, maar zijn leerling Telchak bleef.

Om zijn waardering voor de hulp in het gevecht tegen Anubis te laten blijker beloonde Ra Bastet en maakte hij de dienaren Osiris en Isis tot Underlords. Om te voorkomen dat eenzelfde incident als met Anubis zich zou kunnen herhalen ontmantelde Ra het superwapen, en verdeelde de kristallen die het van energie voorzagen onder de overgebleven Goa'uld. Hier eindigde de Eerste Goa'uld Dynastie.

Tweede Goa'uld Dynastie

Toen de Unas van P3X-888 bijna uitgestorven waren en er meer Goa'uld symbiotes geboren werden werden Ra en de andere Goa'uld gedwongen de grenzen van hun ras te verschuiven. Tegen 16.000 voor Christus was Ra erin geslaagd zijn positie als leider van de Goa'uld te verankeren, en de System Lords werden gevormd met hem als leider. Ra stelde dat men alleen toegang tot de groep kreeg door het stemmen van de huidige leden, daarmee een machtssysteem opstellend dat vele duizenden jaren zou blijven bestaan. De eerste nieuwe System Lords waren Osiris, Isis, Tiamat en uiteindelijk Yu, die gezien werd als progressief. Ra nam in deze periode Egeria als zijn koninging, hoewel anderen deze rol later zouden vervullen.

Rond 14.000 voor Christus ontdekten de Goa'uld kleine hoeveelheden Naquadah, waardoor de System Lords een nieuwe periode van uitbreiding betraden. De Goa'uld zochten meer Naquadah en voerden tijdelijk geen oorlog met elkaar. Door deze zoektocht kwamen de Goa'uld de Asgard tegen in 13.860 voor Christus. De Asgard herkenden de Goa'uld voor wat zij waren, en werden onmiddelijk vijanden van de System Lords.

De Goa'uld vielen de Asgard al snel aan in een poging tot machtsvertoon, maar het werd duidelijk dat de Asgard zich goed konden weren tegen de Goa'uld's gestolen technologie. De Goa'uld trokken zich terug, maar zij verloren de coordinaten van hun thuisplaneet, en daarmee dus ook hun voorraad Unas gastlischamen. Daarom verzamelde Ra de voorraden Naquadah, en beëindigde hij het rituele kanibalisme onder de Goa'uld. Bijna vierduizend jaar later vielen de Goa'uld de Asgard en Furlings opnieuw aan, maar dit leidde alleen maar tot meer weerstand.

Hoewel de Asgard niet rechtstreeks aanvielen waren er vele gevechten tussen de Goa'uld en de Asgard, en dit duurde verscheidene eeuwen. Ra verliet op een gegeven moment zijn Unas gastlichaam om bezit te nemen van de Asgard Famrir. Echter, het Asgard lichaam begon Ra te verstoten, en in 9.177 voor Christus werd Ra verwond in een gevecht tegen de Asgard. Hij vluchtte van zijn achtervolgers en eindigde op Aarde. Hier vond hij de oplossing voor zijn probleem: de Tau'ri, die een bijna perfect gastlichaam vormden. Ra plantte de Stargate die hij had meegenomen op de planeet.

Op Aarde

Ra onderwierp het menselijke ras snel, en gebruikte de Stargate om contact te houden met de andere Goa'uld, en hen te informeren over zijn nieuwe aanwinst. De System Lords vochten al gauw om het recht een Tau'ri als gastlichaam te gebruiken, maar Ra richtte een systeem op waarin hij elke System Lord het recht gaf de planeet te bezoeken en enkele volgers mee te nemen naar één van hun eigen planeten, waarmee ze konden fokken. Ra verdeelde de planeet ook in stricte geografische grenzen, zodat geen enkele System Lord het gebied van een ander zou betreden. Ra nam zelf enkele Tau'ri mee naar de planeet Abydos, waar hij hen gebruikte als slaven voor zijn Naquadah mijnen.

De zaken stonden er goed voor, en zijn heerschappij leek beter uit te pakken dan dat van zijn voorgangers. Echter, in 9.002 voor Christus slaagde Setesh erin om Osiris en Isis zover te krijgen dat zij poogden Ra te doden. Dit eindigde slecht voor hen, en Ra verwijderde hun titels en gastlichamen, en sloot hen op in speciale potten, zodat zij voor eeuwig konden leiden. Dit was ook de reden dat Setesh onderdook, zodat Ra geen wraak op hem kon nemen.

Kort hierna, rond 8.721 voor Christus, keerde Anubis terug uit zijn ballingschap als hoofd van een leger, en beloofde de Asgard uit te schakelen in ruil voor complete loyaliteit en controle over de Goa'uld. Ra was woedend, verzamelde zijn eigen leger en verscheidene andere System Lords, en probeerde Anubis weer te verslaan. Ondanks zijn eerdere overwinning grepen de meeste Goa'uld hun kans om zich tegen Ra te keren en bij Anubis aan te sluiten, of deden niks om te zien wie er zou winnen. Uiteindelijk werd Anubis wederom verslagen, maar voordat Ra hem af kon maken ontsnapte Anubis door een Stargate.

Sokar maakte gebruik van Ra's afleidingen om de controle over de Aarde te grijpen voordat Ra terug kon keren, en transformeerde het in een visie van de hel, daarmee zijn idee over Ra duidelijk makend. Ra, wederom woedend, gooide Sokar van Aarde af met de hulp van Apophis en Cronus. Sokar vluchtte in een ruimteschip en, hoewel zijn macht was gebroken, vervolgde zijn gevecht tegen Ra en zijn volgers. In 4.006 had Apophis een grote overwinning op Sokar, waarmee hij Ra's positie weer verankerde, maar Sokar overleefde en begon zijn macht weer langzaam op te bouwen.

Ergens voor 3.000 voor Christus bracht Ra volk naar Seket-Hetep, voornamelijk slaven die voor hem werkten. Deze planeet werd al snel een van zijn meest toegeweide religieuze samenlevingen, maar een paar decennia later werd de planeet verwijderd uit het Stargate netwerk. Hoewel Ra zijn planeet niet meer kon bezoeken bleven de mensen aldaar in hem geloven.

In Aarde's originele tijdlijn werden de Tau'ri zich bewust van de waarheid achter de Goa'uld, en zij ontdekten dat het geen almachtige goden waren, maar wezens met geavanceerde technologie, en zij kwamen in opstand. Zij doodden verscheidene Goa'uld en Jaffa toen Ra op een andere planeet was, en begroeven de Stargate. Hoewel het verlies van de Tau'ri een grote klap was voor Ra vereiste zijn strijd met de Asgard zijn aandacht, en omdat hij nog andere planeten met Tau'ri had liet hij de Aarde met rust.

Echter, toen SG-1 vast kwam te zitten in 3.000 voor Christus door terug te reizen in de tijd om een Zero Point Module van Ra te stelen probeerden zij de Egyptenaren te helpen in hun opstand tegen Ra, maar Jack O'Neill, Samantha Carter en Teal'c werden geëxecuteerd, en Ra verliet de planeet met zijn Stargate. Echter, een team bestaande uit O'Neill, Carter en Teal'c uit een alternatieve toekomst kwam aan in 2.995 voor Christus om te zorgen dat de Stargate in Giza begraven zou worden, zodat het in 1928 gevonden kon worden en de originele tijdlijn hersteld werd.

In 2496 voor Christus, nadat een alternatieve SG-1 zijn aandacht trok door Abydos te overvallen en direct terug te keren naar Aarde, keerde Ra in zijn Ha'tak terug om de planeet te veroveren. Hij kreeg volle controle over het gebied rond de Stargate, maar had niet genoeg mankracht om zijn gebied uit te breiden. Op Aarde ontmoette Ra Egeria, die beweerde dat ze op Aarde achter was gebleven door de opstand. Ra was gecharmeerd, en gaf haar een kara kesh. Uiteindelijk werd zijn Ha'tak aangevallen door drie Puddle Jumpers. Ra probeerde met de Stargate te ontsnappen, maar Egeria viel hem aan met haar kara kesh. Teal'c verwondde hem met zijn staf, en Egeria plaatste Ra in een Sarcofaag en trok zich met de Ha'tak terug op Abydos. Ra keerde nooit terug naar de Aarde, omdat hij dan toe zou moeten geven dat hij verslagen was.

Na de opstand

Nieuws over de opstand verliet de Aarde, waarschijnlijk door een vijandige System Lord, en bereikte Dendera, een Goa'uld broedplaats waar de Goa'uld koningin Marasis in Ra's naam regeerde. De mensen op die planeet koesterden al langer plannen voor een opstand, en het nieuws van Aarde bracht hen in beweging. De macht van Ra en Marasis werd al snel overworpen, en de Denderrans verwijderden alle Goa'uld invloeden uit de Tombe van Ra, die zij als heilige plaats voor hun opstand gebruikten.

Vanwege het verlies van Aarde en Dendera verbood Ra het schrift op al zijn werelden, waardoor zij niet langer technologisch voortstreefden. Op de planeten die rijk waren aan Naquadah, Trinium of andere benodigdheden dwong Ra zijn onderlingen in slavernij, en hij mijnde de planeten totdat zij uitgeput waren. Op sommige werelden, zoals Abydos, gebruikte hij maar enkele Jaffa en angst en geweld om de locale bevolking in de hand te houden, terwijl andere dichter bevolkte werelden grote legers vereisten.

Desondanks stond Ra erom bekend dat hij degenen die hem goed dienden rijkelijk beloonde. Echter, degenen die tegenover hem stonden werden onderworpen aan marteling en dood, of gedwongen hem onvoorwaardelijk te dienen. Op de meeste van zijn werelden had Ra kleine steden die relatief zelfstandig opereerden, zolang zij niet in opstand kwamen en in de mijnen bleven werken. Ra had een groep bondgenoten die hij vertrouwde, en die zich bij hem aansloten wanneer dat nodig was, waaronder zijn koningin Hathor en zijn zoon Heru'ur, die voor een aantal millennia als zijn agent werkte en ondertussen plannen maakte om zich van hem te ontdoen.

Egeria was getuige van de Goa'uld's stagnatie en Ra's verlangen de Asgard uit te roeien, en zij gaf het leven aan een legioen symbiotes die zich tegenover Ra schaarden om de machtsbalans te veranderen. Om het nog erger te maken noemde zij haar kinderen de Tok'ra - "tegen Ra" - en begon een opstand tegen de andere Goa'uld.

Ra's koningin Hathor, een van de laatst overgebleven Goa'uld op Aarde nadat de Stargate was begraven, werd later opgesloten in een tombe. De Sarcofaag in de tombe hield haar duizenden jaren in leven, totdat ze werd bevrijd door een groep archeologen.

Honderden jaren later, in 37 voor Christus, verloren de Goa'uld twee cruciale werelden, en verscheidene belangrijke installaties. Ra verdacht in eerste instantie de Asgard, maar ontdekte later dat er een verrader onder de Goa'uld was, en riep een bijeenkomst van System Lords bijeen om dit probleem op te lossen. In deze ontmoeting onthulde Egeria haar verraad, en werd bestrafd met eeuwige verdoemenis in een pot op de planeet Pangar, maar ook zij werd duizenden jaren later gevonden en bevrijd. Deze gebeurtenis zorgde er wel voor dat de Goa'uld nieuwe richtlijnen stelden om Goa'uld koninginen en Naquadah in de gaten te houden.

Vanwege al deze gebeurtenissen onder Ra's heerschappij begonnen de System Lords weer onderling te ruziën, waardoor alles waar Ra naar gestreefd had in gevaar kwam. Ra zocht de laatste Goa'uld die zich achter Anubis hadden geschaard, en in een vertoon van macht verbande hij hen uit de groep System Lords, wat het einde inluidde van de Tweede Goa'uld Dynastie. Ra begon zijn wil al snel weer aan de Goa'uld op te leggen, om de macht die hij had verloren weer terug te krijgen, en creëerde een nieuwe groep System Lords, met daarin onder andere Apophis, Ba'al, Bastet, Cronus, Morrigan, Olokun en Yu.

De Goa'uld keerden terug naar het gevecht tegen de Asgard en, voor de eerste keer boekten zij vooruitgang tegenover de meer ontwikkelde vijand. Zij ontdekten dat de bondgenoten van de Asgard verdwenen waren, en bleven hen bevechten, ook nadat zij nieuws ontvingen over een grotere bedreiging. In 257, na de zoveelste tegenslag, kwam Ra weer met een nieuwe set regels, waarin formele richtlijnen en termen opgesteld werden voor het verkrijgen van Goa'uld larven, Jaffa, en Naquadah. Dankzij de dreiging van de Asgard accepteerden de andere Goa'uld deze richtlijnen en werkten zij samen tegen een gemeenschappelijke vijand.

Enige tijd voor Teal'c Apophis' First Prime werd was Ra verwikkeld in een oorlog met Apophis. Ze vochten over een planeet, en Ra leek aan de winnende hand, totdat Apophis de overmacht kreeg en Ra's troepen versloeg. Voor deze overwinning bood Bra'tac Teal'c zijn positie aan. Dit verlies kan geleid hebben tot Ra's einde.

Ra's afhankelijkheid op mensen verwarde de andere System Lords altijd al, omdat hij ze niet alleen als dienaren, slaven en religieuze leiders gebruikte, maar ook als krijgers en bodyguards. In 1995 was Ra's First Prime Anubis, een mens dat opgevoed was door de Abydonians.

Op Abydos

In 1995 kwam het eerste team van Aarde door de Stargate naar Abydos, en zij kwamen Ra tegen. Hij realizeerde zich dat zij Tau'ri waren, en besloot hun nucleaire kernkop te versterken met Naquadah en terug te sturen, waarmee de explosie honderd keer sterker zou zijn dan de Tau'ri gepland hadden. Hij beval Daniel Jackson om O'Neill, Charles Kawalsky en Louis Ferretti te executeren, zodat de Abydonians niet aan zijn status als god zouden twijfelen. Een groep jongeren die de waarheid hadden ontdekt hielp hen echter ontsnappen. Jackson en Kawalsky moedigden de bevolking aan om in opstand te komen. Zij onderschepten een Naquadah transport dat op weg was naar Ra's schip, waarna Ra het bevel gaf de bom naar de Aarde te sturen.

De Abydonians waren sterk in de minderheid, en de Horus Guards overmeesterden hen met gemak. Jackson teleporteerde naar Ra's schip in een poging Sha're weer tot leven te brengen. Ra ontdekte hem en probeerde hem te doden, maar O'Neill activeerde op dat moment de teleportatie ringen, waarmee hij de First Prime onthoofde en Daniel en Sha're hielp ontsnappen. Toen Kasuf en de rest van de bevolking in protest op kwam dagen besloot Ra de planeet te verlaten. O'Neill kon de bom niet stoppen, en stuurde die naar Ra's schip, welke een baan rond de planeet maakte, waardoor het schip vernietigd werd en Ra stierf.

Gallerij

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.