Wikia


Nya

Nya was een vrouwelijke Toughai van de planeet Simarka. Ze was de dochter van Turghan. Ze was uitgehuwelijkt aan Chimakka, maar was verliefd op Abu. In 1997 probeerde ze met Abu te ontsnappen uit haar dorp, maar ze werd gevangen en haar vader beval dat ze gestenigd zou worden. Kapitein Samantha Carter daagde Turghan echter uit tot een duel om haar leven te redden, en overwon de stamleider. Daarna was Nya vrij om met Abu te trouwen.

ReferentieEdit