Stargate wiki
Advertisement

George S Hammond.jpg

George S. Hammond was zeven jaar lang de bevelhebber van Stargate Command, voordat hij het hoofd van Homeworld Command werd,

Biografie

Achtergrond

George S. Hammond komt uit Texax en is een weduwnaar; zijn vrouw, Margaret Hammond overleed in 1994 aan kanker. Hij heeft twee kleinkinderen, Kayla en Tessa, wiens telefoonnummer onder de eerste sneltoets van het toestel in zijn kantoor staat, boven de president. Hij was een piloot in de Vietnam oorlog, waar zijn beste vriend uit de lucht werd geschoten. Het lichaam werd echter nooit gevonden.

1969

In juli 1969 keek Hammond naar de Apollo 11 maanlanding aan het ziekbed van zijn vader. In Augustus was Hammond gestationeerd op Cheyenne Mountain toen SG-1 terug reisde in de tijd. Toen hij hen op 4 augustus fouilleerde vond hij een briefje van zijn toekomstige zelf, waarin hij hen vroeg hem te helpen. Nadat hij een lekke band veroorzaakte bij de vrachtwagen die SG-1 vervoerde hielp hij hen te ontsnappen. Jack O'Neill schoot hem neer met een Zat'nik'tel om te voorkomen dat hij hiervoor in de problemen zou komen.

In december van dat jaar diende Hammond in de Vietnam oorlog. Zijn vriend, Jacob Carter, werd uit de lucht geschoten en zijn parachute werkte niet. Hammond was in staat hem te redden. Doordat hij SG-1 eerder dat jaar had ontmoet, en zij hem verteld hadden dat hij zou overleven en een generaal zou worden, was hij bereid meer risico's te nemen.

1997

Majoor-Generaal Hammond was het hoofd van Stargate Command. Hij verving W. O. West, die het bevel had gevoerd over Project Giza en de eerste trip naar Abydos. Zijn laatste opdracht was het ontmantelen van het Stargate programma. Toen Apophis en verscheidene Serpent Guards door de Stargate kwamen, vier soldaten doodden en Carol Weterings ontvoerden leidde hij een versterkingsteam naar de 28e verdieping. Ze arriveerden nog net op tijd om Apophis door de Stargate te zien stappen. Hij stuurde zijn tweede bevelhebber, Bert Samuels om Jack O'Neill te vinden. Hij ondervroeg O'Neill over de nauwkeurigheid van zijn rapport, en O'Neill hield stug vol dat ze de Abydos Stargate vernietigd hadden. Hammond gaf het bevel een atoombom naar Abydos te sturen, maar trok dit bevel terug toen O'Neill opbiechtte dat Daniel Jackson onder de Abydonians leefde. Ze stuurden een boodschap naar Abydos en kregen antwoord van Jackson. Hammond keurde een tweede expeditie naar Abydos goed, en stuurde O'Neill, samen met Charles Kawalsky, Louis Ferretti en de wetenschapper Samantha Carter. Nadat het team vertrokken was liet hij de Iris op de Stargate monteren. Toen het team terugkeerde met nieuws over de ontelbare werelden die bezocht konden worden vormde Hammond negen teams, met de taak het sterrenstelsel te verkennen, dreigingen te identificeren en contact te leggen met vreedzame rassen. Hij maakte O'Neill de leider van SG-1, en Kawalsky kreeg het bevel over SG-2. Ferretti kon het adres voor Chulak leveren, en Hammond stuurde SG-1 en SG-2 er heen, met de opdracht binnen 24 uur terug te keren. Na die periode gaf hij Samuels het bevel de Stargate te verzegelen, maar SG-1 kwam net op dat moment binnen. Het team had Chulak's gevangenen bevrijd en de Jaffa Teal'c meegenomen. O'Neill wou Teal'c als deel van SG-1, maar Hammond twijfelde aan deze beslissing.

De daaropvolgende dagen vielen de Goa'uld de Stargate verscheidene keren aan, maar de iris beschermde hen. Toen hij op het punt stond SG-2 naar Prakiti te sturen kreeg Kawalsky last van hoofdpijn, en Hammond stuurde hem naar de ziekenboeg. Hij vertelde O'Neill ook dat het verzoek om Teal'c lid te laten worden van SG-1 afgewezen was en dat Martin Kennedy van het Pentagon zou komen om hem te ondervragen. Toen men ontdekte dat Kawalsky een Goa'uld in zich had gaf Hammond William Warner het bevel hem te verwijderen. De operatie leek een succes, maar de Goa'uld nam de controle over, zette de zelfvernietigingsfunctie van de basis aan en probeerde te ontsnappen. Hammond slaagde erin de explosie te voorkomen, en Teal'c doodde Kawalsky en de Goa'uld, waarna hij Hammond's goedkeuring had.

Na een missie op P3X-797 van SG-1 en SG-3 viel Daniel Johnson Teal'c aan, en Hammond liet hem opsluiten. Toen meer leden van deze teams zich vreemd begonnen te gedragen stelde Janet Fraiser vast dat ze besmet waren met een virus. Hammond belde de president om te laten weten dat de basis afgesloten werd, en dat iedereen die probeerde te ontsnappen neergeschoten en verbrand moest worden. Toen Fraiser zich realizeerde dat Jackson en Teal'c immuun waren stuurde ze hen terug naar de planeet om een bloedmonster van de Untouched te halen. Uiteindelijk werd ook Hammond besmet met het virus, maar Fraiser slaagde erin iedereen te genezen.

Toen O'Neill besmet raakte met Nanites op Argos, en de nanites bijna vrijkwamen op Aarde, gaf Hammond het bevel de monsters te vernietigen en reizen naar Argos werd verboden. Uiteindelijk slaagde Carter er echter in de nanites uit te schakelen.

1999

Toen SG-1 gevangen werd door Hathor nam Hammond hun redding erg serieus. Hij stuurde verscheidene teams van vrijwilligers, vroeg de president om meer mankracht, en ging uiteindelijk zelf naar de planeet om zijn mensen te redden. Hij reisde eerst naar Chulak, en voegde zich bij Teal'c en Bra'tac om Jaffa zover te krijgen dat ze hen zouden helpen. Toen Teal'c de Needle Threader bestuurde stond Hammond hem bij door de wapens te bedienen. Samen slaagden zij erin SG-1 te redden.

2003

Hammond begon de voordelen van Stargate-reizen in te zien. Er was zo nu en dan onenigheid met O'Neill, maar Hammond vertrouwde op hem en SG-1, meer dan op andere teams, en vertrouwde hun keuzes. Hij ging mee in een aantal twijfelachtige situaties, zoals SG-1 naar Abydos sturen om de bevolking daar te beschermen tegen Anubis, informatie die O'Neill had gekregen van de overleden Daniel Jackson.

2004

Toen Henry Hayes ingehuldigd werd als president van de Verenigde Staten werd Hammond aangewezen als één van zijn adviseurs tijdens het conflict met Anubis, en hij voerde het bever over de Prometheus tijdens de Slag om Antarctica. Na de slag werd Hammond gepromoveerd tot Luitenant-Generaal, en aangesteld als de eerste bevelhebbenr van Homeworld Security, een afdeling die Stargate Command het Prometheus-project, Aera 51 en de Alpha Site overzag.

Tijdens zijn tijd als hoofd van Homeworld Security voerde Hammond het bevel over een reddingsmissie naar Atlantis aan boord van de Prometheus. Hij nam Walter Harriman en Daniel Jackson mee, maar doordat Vala Mal Doran het schip kaapte kwam iedereen behalve Jackson vast te zitten op een uitgeschakelde Al'kesh. Hammond teleporteerde naar een nabijgelegen Tel'tak met extreem weinig zuurstof om nieuwe kristallen te vinden. Hij stortte tijdens de missie in, werd gered door Albert Reynolds en herstelde volledig. Ze vonden de Prometheus en veroverde het schip weer, maar vanwege de schade kon de reddingsmissie niet doorgaan.

2005

Hammond nam later een politieke positie aan in Henry Hayes' administratie, en werd opgevolgd door Jack O'Neill.

Hammond verscheen in burgerkleding tijdens de Ori plaag op Aarde, en gaf een toespraak voor militair personeel voordat hij meegenomen werd door de Secret Service. Hij was later op Stargate Command, waar hij met Henry Landry en SG-1 sprak voordat hij terug geroepen werd naar Washington. Zijn status als gepensioneerde werd bevestigd door Samantha Carter tijdens een ontmoeting met een alternatieve Hammond.

2008

Hammond overleed aan een hartaanval in 2008. Het Daedalus-klasse oorlogsschip de Phoenix werd naar hem vernoemd: de George Hammond.