FANDOM


Stargate Wiki je jedan slobodni i zajednički projekat za stvaranje opširne enciklopedie MGM-ove TV-serie Stargate i njenih nastavaka. Svako može po wiki konceptu učestvovati. Da bi svake mogućnosti Stargate Wiki koristili pametno je registrovati se. Da bi postavio članak na Stargate Wiki trebao bi makar pročitati članak Pisanje na Stargate Wiki. Tamo ćeš saznati neke osnove na koje smo se složili. Ako ipak imaš pitanja možeš pročitati na Pomoć-stranicama,svoje pitanje na Wiki-Forumu postavit ili pitati nekog drugog korisnika.
80px-Hauptseite SG-1

Stargate SG-1

80px-Hauptseite Atlantis

Stargate Atlantis

.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.